">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.12.2014 23:50:43 

Včelárstvo Tarabík

November
 
 

 

Včelársky kalendár na november

November sa vyznačuje krátiacimi sa sychravými a hmlistými dňami, vyskytujú sa prvé nočné mrazy. Nostalgickú dušičkovú náladu občas sprevádza poletovanie prvého snehu, aj keď v posledných rokoch sa Martin na bielom koni veľmi neponáhľa. Keďže včelstvá začínajú obdobie zimného kľudu, aj mi v našom Kalendári upustíme od zaužívaného členenia a budeme sa venovať skôr všeobecným a hodnotiacim úvahám, aby sme sa vo februári s prebúdzajúcou prírodou opäť vrhli do popisu jarných prác na včelnici.

 

Vývoj včelstiev

Pri prvých nočných mrazoch stiahnutie sa včiel do zimného chumáča. Zhlukovanie včelstiev do chumáča nastáva pri poklese vonkajších teplôt pod 14°C. V teplých dňoch majú niektoré robotnice tendenciu rozrúšať chumáč a opúšťať úľ, pričom často skrehnú a nestačia doletieť domov.

Začiatok zimného pokoja včiel.

Včelárske práce

Príprava včelnice na zimu, drobné opravy, odpílenie konárov, ktoré by mohli v zime búchať do úľov, kontrola izolácie na prístreškoch.

Výmena letného letáčového otvoru za zimný alebo pripevnenie letáčovej clony. Veľkosť letáčového otvoru má byť v súlade s hmotnosťou včelstva a umiestnením včelstiev (veterná strana alebo južný svah), minimálne treba nechať 1 cm2 na jeden plodiskový plást, pri zimovaní v medníkoch ponecháme letáče radšej otvorené naplno a upevníme na ne clony z dreva alebo plastu prekrývajúce väčšiu časť letáčového otvoru. Bránime tým kondenzácii vlhkosti v úli, ako aj upchatiu letáča mŕtvolkami včiel, snehom, ľadom a pod.

Triedenie plástov a spracovanie vosku. Nespracovaný vosk roztriedime podľa svetlosti a pošleme do voskární výmenou za medzisteny. Intenzívnejším spôsobom je spracovanie voštín v parákoch a varákoch. Vosk možno dočisťovať kyselinou sírovou alebo fosforečnou, ktoré ho zároveň sterilizujú, resp. zbavujú sivej farby spôsobenej stykom zo železnými, medenými alebo zinkovými nádobami.

Postavenie vtáčieho kŕmidla. V zime vtáky vyrušujú včelstvá, keď hladné hľadajú včely v letáčových otvoroch. Hlavne sýkorky často klopkajú na úle, aby vylákali včely von. Aby sme zabránili takémuto vyrušovaniu, treba vtáky včas naučiť na kŕmidlo bokom od včelnice. Okrem toho možno pred letáče natiahnuť pletivo.

Zabezpečenie včelstiev proti myšiam a piskorom na včelnici. Na letáčový otvor pripevníme kúsok materskej mriežky, pletivo s okami 5X5 mm alebo klince. V intravilánoch obcí je riziko vniknutia myší oveľa nižšie ako na odľahlých stanovištiach.

Prehlbovanie vedomostí o včelárstve. V novembri má včelár viac času na štúdium odbornej literatúry. Augustové svetové stretnutie včelárov, konferencia Apimondia a výstava Apiexpo v írskom Dubline, prinieslo množstvo zaujímavých poznatkov a noviniek. Tí s prístupom na internet iste využijú aj možnosť výmeny skúseností so stovkami českých a slovenských včelárov prihlásených do diskusných skupín o včelách, zoznam najzaujímavejších včelárskych stránok nájdete v sekcii Zaujímavé odkazy. S knižnými novinkami v slovenčine je to v poslednej dobe skromnejšie, netreba však zabúdať že aj staršia literatúra v knižniciach a základných organizáciách SZV obsahuje množstvo cenných inšpirácií a rád.

Zdravie včelstiev a dezinfekcia

Opakovanie preliečenia proti klieštikovi, ak to poveternostné podmienky dovoľujú vo včelstvách s vysokým spádom klieštikov. Možno používať už len prípravky na báze amitrazu - Avartin 01 B 90 alebo Varidol Fum.

Dezinfekcia zásobných plástov. Na dezinfekciu plástov používame pary kyseliny octovej, formaldehydu alebo roztok formalínu. Plásty zasírime proti vijačke. Prázdne rámiky s vyrezaným dielom zbavíme propolisu a vydenzifikujeme roztokom lúhu sodného.

Rady spred 200 rokov

Nekterí Wčelári neplné Stojáki od Spodku, hore k Šúšu, z wonawú Otawu wicpáwajú. aľe, to je jedna Nesnádka, a keď tu Otawu Miši owonajú, nebudú sa do néj brat? A keď Zima popustí, nebuďe w tem Kláte sparno?

Buďe ľi Mrákawa, Hmla, Oholíč, a po téjto buďe mrznut, pohlídaj na Letáki, asnad pod jejích Pléški zamrznutá Ohoľič, anebo wčelná Para, anebo mrtwé Wčeľi tam primrznuté zacpaľi Klát, otwor Leták, anebo aspon jeho Ďírki prepraw, preraz, abi Wčeľi maľi Priduch, abi sa nezapariľi, nezadusiľi.

/Fándly, J.: Slowenskí Wčelár, Trnava, 1802/

TOPlist