">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.12.2014 23:50:43 

Včelárstvo Tarabík

Júl
 
 

 

Včelársky kalendár na  júl

Počasie a znáška

Júl býva najteplejším mesiacom v roku, dni bývajú suché a vyprahnuté, ale vyskytujú sa i búrky. V teplých dňoch, keď teplota vystúpi na 30°C horúčava vysúša rastlinstvo a včelstvá bývajú stresované. Hlavne kočujúci včelári by mali chrániť svoje včelstvá pred letnými horúčavami tak, aby boli tienené aspoň v popoludňajších hodinách, v prípade potreby treba podvečer včelstvá aj prikŕmiť. Rovnako nepriaznivo však môžu vplývať dažde, keď včely sedia doma a obmedzí sa plodovanie.

Poslednú výdatnú znášku predstavujú lipy. Vedúcou rastlinou v júli sa stáva lipa malolistá, ktorá popri dohasínajucej produkcii nektáru teraz dáva i medovicu. V mestských parkoch sa sporadicky vyskytuje aj nepôvodná lipa striebristá, ktorá môže spôsobiť včelám problémy, pretože pôsobí toxicky a môže im dokonca zapríčiniť smrteľnú otravu. Vôňa líp sa šíri hlavne v teplé dni, ale netreba sa na ne stopercentne spoliehať, poslednú dobu bývajú často napadnuté škodcami.

Na poľnohospodárskej pôde kvitne v júli ešte slnečnica, prípadne facélia, ďatelina lúčna / plazivá, hybridná / a lucerna siata na semeno, ktoré môžu ešte vylepšiť znáškovú bilanciu hlavne na juhu. V záhradách kvitne sofora japonská, evódia a georgíny.

Na severe krajiny sa oplatí kočovať na černice / príp. doznievajúcu malinu / a medovicu. Rok sa javí ako priaznivý na medovicu zo smrekov a jedlí. Prekvapiť môže aj smrekovec, buk, dub a v júli končiaci javor. Podnecujúcu znášku v lesoch poskytuje hlavne vŕbka úzkolistá, bodliaky, komonica, ďatelina plazivá, vres, starček a zlatobyľ.

Vývoj včelstiev

Vyháňanie trúdov zo včelstiev. V júli začínajú robotnice dobiedzať do trúdov, hrýzť ich a zhadzovať z letáča. Vyháňanie je prejavom zdravého vývinu včelstva, malo by byť ukončené do polovice augusta. Ak niektoré včelstvo trpí trúdy v neobvyklom čase, pravdepodobne stratilo matku, alebo robí neskorú tichú výmenu matky.

Spomaľovanie vývoja včelstiev ubúdaním znášky. Matka obmedzuje kladenie vajíčok, čím nastáva vyhasínanie stavebného a chovného pudu.

Včelárske práce

 

Kočovanie na neskorú znášku /slnečnica, ďatelina, černice, medovica ap./. Ak je v okolí dostatok peľodajných rastlín, v júli možno ešte odoberať lietavkám peľové obnôžky peľochytmi. Netreba však zabúdať na ponechanie dostatočného množstva peľových zásob samotným včelstvám /mali by tvoriť ku koncu sezóny vo včelstvách aspoň 5 - 6 dm2/.

Vytriedenie a usporiadanie diela. Medzisteny už nevkladáme, včelstvá podnecujeme, aby dokončili rozostavané dielo. Vystavané medzisteny vysúvame na okraje plodísk a spolu s ostatnými svetlými plástami ich vymieňame za žemľové. Vyberieme nevhodné plásty, predovšetkým čierne a nepravidelne vystavané, ponecháme krajné zásobné plásty, peľové plásty a plásty s plodom.

Ukončenie výmeny matiek vo včelstvách. Ak odchovávame matky sami, poslednú sériu zakladáme najneskôr do 5. júla, aby sa mladé oplodnené matky pridali do včelstiev a stihli sa rozplodovať ešte do konca mesiaca. Osiroteným, novovytvoreným a zaostávajúcim včelstvám vymieňame alebo pridávame matku pomocou pridávacej klietky, aby si mohli robotnice na novú matku počas 2 - 3 dní privyknúť.

Opatrenia proti rabovke. Medobranie robíme, keď je aká - taká znáška, inak môžeme vyprovokovať rabovku. Na letáčoch zúžime letáčové otvory, zvýšenú pozornosť venujeme odložencom. Prikrmovanie cukrovým sirupom robíme podvečer a jednotne u všetkých včelstiev. Po prehliadke včelstvo čo najskôr uzatvoríme. Nenechávame voľne odložené plásty a pri kŕmení dávame pozor, aby sme nerozliali cukrový roztok. Niekedy môžeme pozorovať aj tichú lúpež, pri ktorej si slabé včelstvo vpúšťa sliedivky do úľa bez náznakov odporu.

Zdravie včelstiev a dezinfekcia

 

Klieštikovitosť: Keďže produkčné obdobie ešte pretrváva, vzhľadom k zdravotnej nezávadnosti plodu je najvhodnejšie používať kyselinu mravčiu v odparných fľašiach alebo doskách /Formidol/. Účinnosť býva okolo 80 %. V zahraničí sa používa aj kyselina šťaveľová, príp. fytoterapeutické preparáty založené na rastlinných drogách /najbežnejší je Api-Var a Api-Life-Var/. K redukcii klieštika napomáha aj tvorba zmetencov - novovytvorené včelstvo je bezplodé a možno ho zadymiť Avartinom. Na radikálne ozdravenie požívame Gabon PA 92, príp. drahší Bayvarol, ktoré pôsobia vo včelstvách 24 dní a zasiahnu tak aj klieštikov vybehnutých s plodových buniek. Treba sa vyvarovať neskorého podávania týchto liečiv /september/, na druhej strane by sa ale mali podávať až po medobraní. Bohužiaľ, účinné a bezpečné liečivo na ošetrenie včelstiev v neskorom lete a počas produkčnej sezóny neexistuje ani v zahraničí.

Zvápenatenie: prevenciou je používanie kyseliny mravčej použitej pri redukcii klieštika, príp. si pomáhame aj inými kyselinami /kys. askorbová - Celaskon, octová, citrónová a pod./

Hniloba a mor: pri podozrení na tieto nebezpečné nákazy včelieho plodu treba kontaktovať veterinárnu správu. Treba dbať na to, aby sme si chorobu sami nezavliekli do zdravých včelstiev, a preto si ruky, vypačovadlo i ostatné pomôcky dezinfikujeme roztokom Ajatinu alebo Septonexu. Mydlo účinnosť dezinfekcie znižuje.

Boj proti osám: Med, cukor a vône lákajú osy, ktoré pri zvýšenom výskyte znepríjemňujú život včelám i včelárom. Chytáme ich do lapacích fliaš s úzkym hrdlom naplneným pivom, pretože cukrová voda by bola pascou aj pre včely.

Zasírenie rezervných plástov je nevyhnutnou ochranou proti vijačke voskovej v tomto období. Zasírenie opakujeme 3 krát za sebou z odstupom 10 - 20 dní. Na dezinfekciu môžeme použiť aj účinnejšie prostriedky ako formalín, pary ľadovej kyseliny octovej, paradichlórbenzén a pod. V neskorších obdobiach roka si vystačíme aj bez chémie, vymrazením plástov, alebo ich uschovaním v miestnostiach pod 10°C.

Rady spred 200 rokov

Keď po S. Jakube Wčeľi nezabíjajú Trupow, wezmi o Poľedni Kápu / to jest Sítko / na Hlawu, a Rukawice na Ruki, s plitkím Drewkom zatláčaj Trupow na Letáku, pobi s ních každí Ďeň aľe za Hrst, rob to aľe po 4. po 5. Dní, tak posmelíš Wčeľi, že oni ostatních Trupow sami pobijú, tí nechaj wolakterích zabitích pri Letáku.

Keď w Léťe we sparních Dnoch Wčeľi w Kláte weľice hučá, ai na Letáku zahálajú, to znamená, že jím je sparno, tedy nadwihni wíše Pléšek nad Letákom. Každého Kláta Wrch nech je z Desku prikrití, abi naň Slnko nepáľilo, abi sa w nem Robota neroztopila, abi Wčeľi od Sparnosti nezaháľali.

/Fándly, J.: Slowenskí Wčelár, Trnava, 1802/slovenskom jazyku)

 

 

 

TOPlist