">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.12.2014 23:50:43 

Včelárstvo Tarabík

August
 
 

 

Včelársky kalendár na august

 

Počasie a znáška

 

V auguste už začína fúkať zo strnísk a počasie sa začína citeľne ochladzovať. Podľa dlhodobých predpovedí by mal byť august teplý, ku koncu mesiaca však možno očakávať vietor a krátke letné búrky.

Rok sa javí ako priaznivý na medovicu zo smrekov a jedlí. Podnecujúcu znášku poskytujú horčica, slnečnica, čistec, vres, buriny, lesná a záhradná flóra.

Vývoj včelstiev

Liahnutie dlhovekých robotníc, ktoré budú tvoriť základ zimného chumáča. Nízky stupeň opotrebovania novo vybehnutých robotníc je hlavnou zárukou dobrého prezimovania. Je potrebné preto zakrmovať včelstvá už začiatkom augusta, aby sa invertovaniu a viečkovaniu cukrového roztoku venovali predovšetkým staré včely, upracované odumreli a nezaťažovali včelstvo v období kľudu.

Spomaľovanie vývoja včelstva ubúdaním znášky sprevádza vyhasínanie stavebného a chovného pudu. Vyháňanie trúdov z posledných včelstiev.

Vytváranie tukovo-bielkovinového telesa. Toto teleso obloží vnútorné telo včely a je najdôležitejšou telesnou zásobou až do jari.

Včelárske práce

Kočovanie na neskorú znášku /slnečnica, medovica ap./. Ak je v okolí dostatok peľodajných rastlín, možno pokračovať v odbere peľu. Peľochyty ku koncu mesiaca odstránime, rentabilnejším produktom pre odber sa stáva propolis.

Dôkladná prehliadka včelstva. Pri prehliadke zisťujeme prítomnosť matky, rozlohu plodu, množstvo zásob peľu a medu a kondičný stav včelstiev. Plodisko usporiadame v prvej polovici mesiaca, neskôr doprajme včelstvám pokoj na výchovu zimnej generácie včiel. Novovystavané medzistienky vyberieme, keďže ich včelstvo nerado využíva na ukladanie zásob či plodovanie.

Zrušenie slabých a osirotených včelstiev a ich spájanie so silnejšími včelstvami. Spájanie dvoch slabochov by neprinieslo žiadny efekt, jedno včelstvo musí mať matku a sľubný rozvoj. Pri spájaní treba vyrovnať úľovú vôňu včelstiev, alebo ich oddeliť od seba poprepichovaným novinovým papierom, aby sme umožnili včelám nadviazať prvé vzájomné kontakty.

Medobranie. Ak sme mali medovicovú znášku, treba vytočiť med aj s plodiska, medovica by mohla spôsobiť včelám hnačku. Medníky skladáme v druhej polovici mesiaca alebo až v septembri. Na radikálne zúženie priestoru v horúcom neskorom lete včelstvo reaguje zle. Vo väčšom priestore dochádza k lepšiemu plodovaniu i spracúvaniu zimných zásob a aj po zakŕmení majú včely priestor na uskladnenie prípadnej jesennej znášky.

Dopĺňanie zásob na 10 - 15 kg, pri dvojpriestorovom či viacnástavkovom zimovaní až do 25 kg. Po vytočení prikŕmime včely cukrovým sirupom, najjednoduchší a osvedčený spôsob je použitie veľkých pohárov /3,5 l/ s presakovacými viečkami. Pomer cukru a vody by mal byť 3:2, hustejšie roztoky včely ťažšie spracúvajú. Na každý plást rátame 1,5 kg zásob, pri poslednej prehliadke odhadneme množstvo vlastných zásob, pričom 1 dm2 obojstranne zaviečkovaného plástu odhadujeme na 0,25 kg a 1 dm2 nezaviečkovaného plástu na 0,15 kg medu. Je neekonomické kŕmiť včelstvá paušálne, včelstvám s dostatkom vlastných zásob postačí dodať niekedy len 3-4 kg cukru.

Výstavy a príprava projektov. V auguste sa uskutoční v Nitre poľnohospodársky a potravinársky veľtrh Agrokomplex a v írskom Dubline svetový včelársky kongres Apimondia.

Zdravie včelstiev a dezinfekcia

 

Klieštikovitosť: treba sa vyvarovať neskorého podávania liečiv, na druhej strane liečivá na báze amitrazu môžeme podávať až po medobraní. Preliečovanie v tomto období robíme kyselinou mravčou alebo pásikmi Gabonu.

Nozéma: prevenciou proti tejto chorobe je odobratie medovicového medu i z plodísk a neskrmovanie žltého, nerafinovaného cukru, ktorý obsahuje veľa balastných látok.

Mor a hniloba: prvým indikátorom choroby vo včelstve je náš nos - mor, hniloba aj zvápenatenie sa prejavujú rušivou vôňou. Ak ucítime po otvorení úľa odchýlky od typickej propolisovo-medovej vône, sústredíme sa na prehliadku plodu na starších plástoch. Pri podozrení na tieto nebezpečné nákazy včelieho plodu treba kontaktovať veterinárnu správu, používanie antibiotík je vo včelárstve je zakázané.

Boj proti škodcom: včeláriky zlaté, pestro sfarbené vtáky živiace sa včelami, tiahnuce v auguste do južných krajín u nás nespôsobujú citeľné škody. Zdržujú sa tu len krátko a ich početnosť je malá. Je potrebné zasírenie rezervných plástov proti vijačke voštinovej. Osy prilákané sladkou vôňou na včelnici lapáme do fliaš s úzkym hrdlom, ktoré dopoly naplníme pivom.

Rady spred 200 rokov

Zelini Ménom Wreš, Wresk, Wrosowec, Wrosowka, roste w Horách, kwitne w Žatwách čerwením Kwítkom, drobné Listki má, pre jeji Wčelám weľikí Užitek, nekde Wčeľi o wčilku do Hór prewážaju.

Po S. Bartoléme, keď teplé Déžďe nepreprchajú, málo Wčeľi znášajú, málo prirábajú, lonejše staršé Wčeľi hinú, zostáwá wícej w Kláte prázdného Místa, preto ho uménši, odejmi jeden prázní spodní Truhlík, a Pléšek nad Letákom pusti hlbší doľe, abi Kminki nemohli do Kláta dorážať.

Boch dobrotiví, s kterého Dobrotu je naplnení Swet, kterého Múdrosť, wšemohúcú Moc, najwatšu Opatrnosť, ai tí najmenšé Muški preukazujú, ze swoju Prácu wichwalujú, nech naše užitečné wčelárské Hospodárstwí, u nás, ai inde po Swete rozmnoží, a požehná. Takto winšuj ai ti, a k Wiplneňu tehoto spoľečného Winšu, téš dobre dopomahaj. Dobre sa maj.

/ Fándly, J.: Slowenskí Wčelár, Trnava, 1802 /

TOPlist