">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.12.2014 23:50:43 

Včelárstvo Tarabík

Chov matiek

 Chov matiek:

Chov matiek sa realizuje v nadmorskej výške 160 m.n.m. v katastrálnom území obce Špačince okr. Trnava.

Odchovávame dve línie kranskej včely - CARNICA SINGER

                                                             - CARNICA SOKOL

 

Vlastnosti línie Carnica Singer:

Je to plemenná matka, ktorá pochádza zo včelnice pána Singera z rakúskeho mesta Purgstall an der Erlauf.Línia SINGER sa vyznačuje najmä svojou miernosťou, výborným čistiacim pudom, vďaka ktorému je odolná voči chorobám. Zimovatelnosť je výborná, jarný rozvoj nastupuje rýchlo, napriek tomu nemá sklony k rojeniu. Včelstvá idú do znášky silné a vyrovnané. Majú dobrú schopnosť vyhľadať aj vzdialenejšiu znášku, preto je vhodná ako na nížiny, tak i do horských a podhorských oblastí.

 

 

História línie Carnica Sokol:

Počiatok výberu a šľachtenia tejto línie sa začal v 90. tých rokoch. Za pomoci a odborného dohľadu Mgr. Jozefa Tarcalu a od roku 1996 až po rok 2003 i za odbornej asistencie VÚ -  Včelárstva v Liptovskom Hrádku prísnou selekciou a užším výberom pomocou technickej inseminácie prevádzanej Ing. Květoslavom Čermákom, Csc. bolo pre túto líniu vybraných 20kmeňových včelstiev, ktoré  tvorili východziu základňu pre túto novú uznanú a schválenú líniu včiel plemennou komisiou pre plemenný chov včiel na Slovensku.

Názov línie Carnica Sokol bol touto komisiou priznaný a schválený v roku 2004. Program prísnej selekcie v tejto línie je prevádzaný aj naďalej podľa platných selekčných a plemenárskych kritérií. Kontrola čistokrvnosti a šľachtenie prebieha za pomoci neustáleho monitoringu a kontroly exteriéru štandardných parametrov kraňského plemena, čistokrvnosť je udržiavaná za pomoci technickej inseminácie prevádzanej vlastníkom  chovu línie Carnica Sokol.

 

Vlastnosti línie Carnica Sokol:

Je to včela, ktorá dobre zvláda extrémne a dlhé zimné obdobie. Veľmi dobre zimuje a má málo zimných mŕtvoliek. V jarnom období ma veľmi rýchly rozvoj. Napredovanie a intenzita rozvoja je rovnocenná s ostatnými líniami včiel kraňskej rasy. Včelstvá sú aj napriek priemerným rozlohám plodu  veľmi početné. Veľmi dobre dokážu využívať jarné aj letné nektárové znášky, no najmä medovicové skoré aj neskoré znášky. Pochádza z prostredia častého výskytu medovicových znášok, hlavne z ihličnatých porastov (jedľa a smrek). Početnosť si dokáže udržať aj pri nepriaznivých znáškových rokoch. Vo včelstvách sa matky dožívajú produkčného veku aj   do troch produkčných rokov, pričom v mednej produkcií vôbec nezaostávajú za včelstvami s mladšími matkami.  Je málo rojivá. V miernosti a sedení na plástoch dosahuje v priemere známku 3 zo stupnice 4 – 1. Veľmi dobre stavia nové dielo. Má veľmi dobré vyvinutý čistiaci pud, hodinový priemer pri hygienickom teste sa pohybuje od 10 do 18 hodín. Včelstvá sú neustále selektované na vysoký čistiaci pud (skoré odstránenie mŕtveho a chorého plodu). Dobre znáša i vyššiu početnosť klieštika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist